SJ ska följa upphandlingsreglerna

Publicerad

SJ AB är en upphandlande enhet och är därmed skyldigt att följa de regler som gäller för offentlig upphandling. Det slår Konkurrensverket fast i ett beslut.

När SJ AB, som driver tågtrafik i Sverige, köpte 20 nya tåg till ett värde av cirka 2 miljarder kronor gjordes ingen upphandling enligt de regler som gäller för upphandlande enheter. Bland annat gjordes ingen annonsering för att få in olika anbud innan affären slutfördes. Upphandlingen var därmed en otillåten direktupphandling i strid med reglerna.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, konstaterar efter att en utredning genomförts att SJ AB ska betraktas som en upphandlande enhet och ska därför följa reglerna kring offentlig upphandling. Enligt Konkurrensverkets beslut ska SJ AB följa bestämmelserna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Relaterad information