SJ krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

SJ har, enligt Konkurrensverket, direktupphandlat städtjänster på ett otillåtet sätt. Därför krävs nu SJ på böter/upphandlingsskadeavgift på 8,5 miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverket är SJ en upphandlande enhet och ska därför följa reglerna för upphandling. När SJ under 2012 upphandlade städtjänster följdes inte upphandlingsreglerna. Därför vänder sig nu Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm och begär att SJ döms att betala böter/upphandlingsskadeavgift på sammanlagt 8,5 miljoner kronor.

Kraven på böter/upphandlingsskadeavgift har initierats som en del av Konkurrensverkets pågående projekt om hur statliga bolag följer upphandlingslagarna.

SJ är helägt av svenska staten och förvaltas av Regeringskansliet. Enligt Konkurrensverket bedriver SJ verksamhet som omfattas av LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

– Med hänsyn till SJ:s stora inköpsvolymer är det viktigt att få fastställt att dessa inköp ska ske i enlighet med upphandlingsreglerna. När alla som omfattas av reglerna väljer att följa dem ökar både respekten för regelverket och förutsättningarna att skapa konkurrens på marknaderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– SJ menar att bolaget inte behöver följa upphandlingsreglerna. Vi ser fram emot att förvaltningsrätten nu får avgöra vad som ska gälla, säger Dan Sjöblom.

De två aktuella kontrakten, som handlar om bland annat städning av tågvagnar, är på cirka 56 respektive 60 miljoner kronor, vilket vida överstiger gränsen för direktupphandling som i detta fall är cirka 570 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 08-700 15 56
Malin de Jounge, biträdande avdelningschef, tfn 08-700 15 86

Relaterad information