Sista ronden mot asfaltkartellen

Publicerad

Tisdag den 18 november inleds huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen mot de företag i asfaltkartellen som överklagat tingsrättens dom.

Stockholms tingsrätt fällde i juli 2007 nio företag i asfaltbranschen för att ha haft ett kartellsamarbete, vilket är förbjudet enligt konkurrenslagen, att betala närmare en halv miljard kronor i böter (konkurrensskadeavgift).

Det är den mest omfattande kartellen som uppdagats och de högsta böter som hittills dömts ut i Sverige för denna typ av överträdelse. Asfaltföretagen har kommit överens om priser och delat upp asfaltbeläggningsmarknaden i Götaland och Svealand mellan sig.

Sex av de nio företagen har överklagat domen till Marknadsdomstolen och Konkurrensverket har lämnat in ett anslutningsöverklagande mot tre av dessa företag. Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

Huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen inleds den 18 november klockan 09.00 och beräknas att pågå till i mitten på februari 2009.

Relaterad information