Sigtuna kritiseras för felaktiga konsultavtal

Pressmeddelande

Sigtuna kommun har vid sexton tillfällen köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingarna innan kontraktsskrivning. Konkurrensverket riktar nu skarp kritik mot kommunen.

Konkurrensverket har granskat sexton avtal avseende konsulttjänster som kommunen har ingått med en viss leverantör under tre års tid. Värdet av de granskade avtalen uppgår till över elva miljoner kronor. Vart och ett av avtalen har överskridit direktupphandlingsgränsen.

Avtalen har avsett konsulttjänster och konsulterna har fungerat som högre tjänstemän inom kommunen, till exempel planchef. Det är en kommunal kärnuppgift att rekrytera personal till den typen av tjänster. Det är därför rimligt att anse att en kommun måste kunna förutse behovet av sådana tjänster, framhåller Konkurrensverket i beslutet.

En sedvanlig konkurrensutsättning genom annonsering skulle ha varit möjlig. Det är därför inte förenligt med upphandlingsreglerna att, på det sätt som Sigtuna har gjort, löpande köpa tjänster från samma leverantör.

– Om det köps in varor eller tjänster till en kommun, utan att konkurrenter får en möjlighet att lämna in anbud, ökar risken för att det inte är det mest fördelaktiga kontraktet som skrivs under. Så här stora avtal ska annonseras enligt upphandlingslagstiftningen, säger avdelningschef Ewa Wennberg vid Konkurrensverket i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Dick Moberg, föredragande, tfn 08-700 15 45

Relaterad information