Sektorsundersökning om digitala plattformar

Pressmeddelande

Konkurrensverket inleder en sektorsundersökning om konkurrensen på marknaderna för digitala plattformar i Sverige. Det handlar till exempel om digital annonsering, matleveranser, ljudböcker och digitala betaltjänster. Undersökningen ska belysa hur konkurrensen fungerar och om det finns behov av åtgärder för att främja konkurrensen. För att fördjupa vår kunskap bjuder vi in externa aktörer att bidra med sina erfarenheter och perspektiv till undersökningen.

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom att undersöka konkurrensförhållanden inom en viss bransch eller sektor. Nu inleder vi en sektorsundersökning som ska studera konkurrensen på marknaderna för digitala plattformar, för att se hur den påverkar såväl konsumenter som företag.

– En viktig del i sektorsundersökningen är att på olika sätt inhämta marknadsaktörernas erfarenhet och perspektiv. Under november bjuder vi därför in till en skriftlig konsultation. Vi kommer även genomföra enkäter, djupintervjuer och ålägganden, säger David Nordström som är projektledare för undersökningen.

Inledningsvis kommer undersökningen att fokusera på marknaderna för digital annonsering, butiker för mobilappar, matleveranser, ljudböcker, digitala betaltjänster och digitala marknadsplatser.

– Med hjälp av externa aktörer som på olika sätt arbetar med digitala plattformar hoppas vi få en bättre kännedom om hur marknads- och konkurrensförhållandena ser ut och om det behövs åtgärder för att främja konkurrensen. Deras inspel kan också bidra till att vi blir mer träffsäkra i undersökningens inriktning, säger David Nordström.

Under konsultationen, som pågår den 7–30 november, vänder vi oss i första hand till branschorganisationer, företag som driver digitala plattformar, företag som regelmässigt interagerar kommersiellt med digitala plattformar samt forskare. Men konsultationen är öppen även för andra intressenter som vill bidra med erfarenheter och kunskap.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare,
076-542 15 80,
jimmy.dominius@kkv.se

David Nordström, sakkunnig marknadsmissbruk,
08-700 16 06,
david.nordstrom@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information