SAS EuroBonus

Publicerad

Marknadsdomstolens åläggande avseende SAS EuroBonus kan inte längre användas för utdömande av vite.

Marknadsdomstolen beslutade år 2001 att SAS tillämpning av EuroBonusprogrammet utgjorde ett missbruk av dominerande ställning. SAS ålades därför vid vite om 50 miljoner kronor att inte tillämpa EuroBonusprogrammet på inrikeslinjer där SAS möter konkurrens (MD 2001:4). SAS upphörde, i enlighet med Marknadsdomstolen åläggande, med att tillämpa Eurobonus på nämnda linjer.

I maj 2008 begärde SAS att Konkurrensverket upphäver Marknadsdomstolens åläggande. I beslutet av den 9 januari 2009 bedömer Konkurrensverket att åläggandet avser den överträdelse som ägde rum vid åläggandets utfärdande och att det inte omfattar ett eventuellt återinförande av EuroBonus på linjer där SAS möter konkurrens.

Eftersom Konkurrensverket inte heller lämnar förhandsbesked har Konkurrensverket inte prövat frågan om ett eventuellt återinförande av EuroBonus på nämnda linjer skulle utgöra ett missbruk av dominerande ställning. Det är nu SAS självt som har att bedöma om EuroBonusprogrammet kan tillämpas på de aktuella linjerna utan att detta strider mot konkurrensreglerna.

Relaterad information