SAS Credits och EuroBonus utreds inte vidare

Publicerad

Det saknas skäl för att i nuläget fortsätta att utreda klagomål mot rabattsystemen SAS Credits och EuroBonus, framhåller Konkurrensverket i ett beslut.

Bland annat konstateras att konkurrenssituationen på flera olika sätt har förbättrats och att SAS marknadsmakt har minskat påtagligt.

Relaterad information