Särskild undersökning av TT:s förvärv av Retriever

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska TT:s, Tidningarnas Telegrambyrå AB, förvärv av mediebevakningsföretaget Retriever AB.

Den särskilda undersökningen görs för att klarlägga om företagskoncentrationen kan få negativa effekter på konkurrensen på marknaden.

Relaterad information