Särskild undersökning av tre mejeriers förvärv av varumärken på ostar

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett förvärv som rör marknaden för hårdost.

Den 5 december 2018 tog Konkurrensverket emot en anmälan om att Arla Foods, Norrmejerier och Falköpings mejeri förvärvar Svensk Mjölk AB. Förvärvet är anmälningspliktigt enligt konkurrenslagen. Svensk Mjölk äger och förvaltar varumärkena för ostarna Grevé, Herrgård och Präst.

För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att fortsätta utreda ärendet, i upp till tre månader. Senast den 1 maj 2019 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om ett förbud mot att affären genomförs.

Senast uppdaterad:

Relaterad information