Särskild undersökning av förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster

Publicerad

Konkurrensverket inleder en särskild undersökning för att närmare granska NEP:s planerade förvärv av produktionsbolaget HDR.

Den 25 juni 2019 tog Konkurrensverket emot en anmälan om NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB. NEP och HDR tillhandahåller tekniska tjänster för tv-produktioner till programbolag, produktionsbolag och rättighetsinnehavare. Båda bolagen tillhandahåller även tv-studior. Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av företagskoncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till förvärvet krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 30 oktober 2019 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om ett förbud av förvärvet ska genomföras.

Senast uppdaterad:

Relaterad information