Särskild undersökning av förvärv inom metallhandelsbranschen

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv inom metallhandelsbranschen.

Den 27 maj 2019 tog Konkurrensverket emot en anmälan om Alumenco Sverige AB:s förvärv av Metall Service i Göteborg AB. Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 4 oktober 2019 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om ett förbud mot att affären genomförs.

Senast uppdaterad:

Relaterad information