Särskild undersökning av Assa Abloys planerade förvärv av grossistföretaget Copiax

Publicerad

Assa Abloy AB (verksamt på marknaden för låssystem mm) har anmält till Konkurrensverket att det vill förvärva Copiax AB (en oberoende säkerhetsgrossist inriktad mot låssmeder säkerhetsinstallatörer och byggfackhandeln).

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning för att analysera effekterna på konkurrensen på de marknader som berörs. Beslut i ärendet fattas senast den 12 augusti 2008.

För synpunkter eller frågor avseende förvärvet, vänligen kontakta Christian Berger, projektledare, på telefon 08-700 16 55, eller christian.berger@kkv.se 

Relaterad information