Särskild undersökning av Assa Abloys förvärv av Swesafe AB

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska Assa Abloys förvärv av Swesafe AB.

Den särskilda undersökningen görs för att klarlägga om företagskoncentrationen kan få negativa effekter på konkurrensen på marknaden.

Relaterad information