Särredovisa kommunernas säljverksamhet

Publicerad

Det är anmärkningsvärt att utredningen som sett över den kommunala redovisningen inte presenterat förslag om särredovisning av den säljverksamhet som kommuner ägnar sig åt. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

I yttrandet pekar Konkurrensverket på vikten av en ändamålsenlig kommunal redovisning, men framhåller att förslag om kommunal särredovisning saknas i utredningens förslag. Bland annat heter det så här i yttrandet:

”Konkurrensverket finner det anmärkningsvärt att utredningen inte har utrett förutsättningarna för och behovet av att samordna eller utöka befintliga regler för särredovisning av kommunal säljverksamhet.”

Konkurrensverket pekar också på att utredningen inte tagit fram några förslag om hur efterlevnaden av reglerna ska ske. Den frågan bör, enligt Konkurrensverket, utredas vidare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information