Sänkta kostnader med elektronisk upphandling

Publicerad

En klar majoritet, 70 procent, av myndigheterna upplever att de kan minska sina kostnader om de genomför offentlig upphandling med hjälp av elektronisk kommunikation. Det visar en uppdragsforskningsrapport som Konkurrensverket beställt.

Närmare 85 procent av upphandlande myndigheter använder redan elektronisk kommunikation när de annonserar sina upphandlingar. Av dessa är det 80 procent som använder plattformslösningar, medan de resterande använder annan form av elektronisk kommunikation.

Detta framgår av uppdragsforskningsrapporten ”Elektronisk upphandling – En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder” som gjorts av Anne Engström och Åsa Wallström vid Luleå tekniska universitet samt Esmail Salehi-Sangari vid KTH i Stockholm på uppdrag av Konkurrensverket.

Inom ramen för uppdraget har en enkät gjorts till upphandlande myndigheter. Av enkäten framgår bland annat att de myndigheter som använder sig av elektrisk kommunikation vid upphandling upplever förändringar: Effektiviteten och transparensen i upphandlingsprocessen har ökat, risken för ofullständiga anbud har minskat, och den totala tidsåtgången per upphandling har minskat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information