Sammanslagningen av Cloetta och Leaf

Publicerad

Sammanslagningen av Cloetta och Leaf kan genomföras. Båda företagen producerar godis och konfekt av olika slag. Konkurrensverket har, efter att ha prövat ärendet, beslutat att lämna affären utan åtgärd. Därmed kan köpet fullföljas.

De båda företagen Cloetta och Leaf är verksamma på delvis samma marknad och båda förfogar över starka varumärken.

Efter att konkurrensverket utrett om affären leder till negativa konsekvenser för konsumenterna har beslut fattats att lämna koncentrationen utan åtgärd och den kommer inte att utredas vidare. Företagen kan därmed genomföra den tänka affären.

Relaterad information