Samarbetsavtal om konsumentnytta

Publicerad

Efter många år av goda kontakter och regelbundet samarbete mellan Konsumentverket och Konkurrensverket har myndigheternas generaldirektörer undertecknat ett samarbetsavtal.

Syftet med överenskommelsen är att ytterligare utveckla och främja samarbetet mellan två myndigheter som båda arbetar för konsumentnytta.

Relaterad information