Samarbete mot anbudskarteller och korruption

Publicerad

Det är naturligt att Konkurrensverket samarbetar med andra myndigheter i Sverige och utomlands för att hitta, och förebygga, anbudskarteller. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom när han talade vid konferensen European Competition Day i Riga.

I sitt anförande nämnde Dan Sjöblom det samarbete som redan är etablerat mellan Konkurrensverket och antikorruptionsenheten hos riksåklagaren som innebär att viss anonymiserad information kan utbytas.

En ansökan om medel från EU för att genomföra ett internationellt projekt tillsammans med Italien och Nederländerna nämndes också i anförandet. Projektet ska, om det kommer till stånd, utveckla metoder för att identifiera korruption i anslutning till offentlig upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information