Sälj radiofrekvenser på auktion

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig till regeringen över en rapport av Post- och telestyrelsen om användande av radiofrekvenser.

Konkurrensverket förordar att de radiofrekvenser som frigörs när de analoga tv-sändningarna upphör ska säljas genom ett auktionsförfarande och påpekar att en europeisk samordning kring spektrumpolitiken är viktigt (Dnr 678/2006).

Relaterad information