Sala kommun bröt mot ramavtal

Pressmeddelande

Sala kommun fortsatte att tillämpa ett ramavtal trots att avtalet slutat gälla. Kommunen gjorde därmed en otillåten direktupphandling när byggtjänster beställdes. Konkurrensverket tar nu ärendet till domstol med kravet att Sala döms att betala 1,1 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Direktupphandling som inte föregås av annonsering är en allvarlig överträdelse av upphandlinsreglerna, säger Rikard Jermsten, generaldirektör vid Konkurrensverket.

Sala kommun hade ramavtal för ombyggnad och reparationer av skolor, äldreboenden, förvaltningsfastigheter, idrottslokaler m.m. med tre företag. Efter att avtalet löpt ut fortsatte kommunen att tillämpa avtalet som om det fortfarande gällde. Någon ny upphandling av entreprenadarbeten gjordes inte. Det innebar att kommunen gjorde otillåtna direktupphandlingar för drygt 15 miljoner kronor.

– När inköp annonseras, så att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud, ökar förutsättningarna att göra den bästa affären, säger Rikard Jermsten.

Det var efter ett tips till Konkurrensverket om misstänkta överträdelser som en utredning startade. Nu tar Konkurrensverket ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala och kräver att domstolen dömer Sala kommun att betala 1,1 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information