Säkerställ konkurrensfördelar vid reglering

Publicerad

När en ny reglering leder till att en enda aktör ska ansvara för fastställande av faderskap bör fria aktörers möjlighet att utföra tester säkerställas. Det framgår av ett yttrande från Konkurrensverket till regeringen.

I en utredning föreslås att Rättsmedicinalverket ska ges ensamrätt att genomföra rättsgenetiska undersökningar i faderskapsutredningar. I dag finns två aktörer som agerar på marknaden för utförandet av DNA-analyserna, Rättsmedicinalverket och en privat aktör.

Konkurrensverket framhåller i sitt yttrande att en kommande reglering av faderskapsutredningar bör utformas på ett sådant sätt att de fördelar som finns med konkurrens på en marknad bibehålls. Det kan till exempel ske genom att skapa möjlighet för Rättsmedicinalverket att upphandla testverksamhet.

Av utredningen framgår att den konkurrens som tills nu fått råda på marknaden har lett till effektivare metoder och lägre kostnader. Därför bör fördelarna med en marknad med fler aktörer beaktas i det fortsatta arbetet med att reglera faderskapsutredningar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information