Så fungerar kommunernas valfrihetssystem bäst

Pressmeddelande

Fler brukare väljer aktivt utförare när de erbjuds valmöjlighet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, i kommunen. Och fler företag växer upp som erbjuder till exempel hemtjänst. I en rapport föreslår Konkurrensverket åtgärder som skapar förutsättningar för ökad konkurrensneutralitet mellan olika utförare.

Valfrihetssystem ställer krav på att kommunens roll görs tydligare. De kostnader som kommunens egenregi har, till exempel för hemtjänst, bör redovisas öppet. Först då är det möjligt att bedöma om ersättningen till privata aktörer för motsvarande tjänst är rättvis, vilket skapar större intresse bland externa utförare att erbjuda kommunens invånare sina tjänster.

I rapporten ”Kommunernas valfrihetssystem” lämnar Konkurrensverket ett antal förslag som kan leda till större möjlighet för brukarna att välja utförare, och mer konkurrensneutrala förhållanden mellan kommunala och privata utförare.

– Det är bra att allt fler kommuner väljer att införa valfrihetssystem. För att dessa ska bli framgångsrika är det viktigt att externa utförare likabehandlas med egenregin. Först då skapas förutsättningar för etablering av nya utförare och en reell valmöjlighet för brukarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Fler än hälften av landets kommuner har hittills infört valmöjlighet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det betyder att invånarna själva kan välja mellan olika utförare. I första hand gäller detta hemtjänst. Idag utförs en femtedel av all kommunalt finansierad hemtjänst i landet av privata utförare.

– Lagen om valfrihetssystem har lett till att fler och fler invånare fått möjlighet att själva välja vem som ska utföra tjänster i deras hem. Samtidigt har många nya företag skapats. Nu föreslår vi åtgärder som leder till en fortsatt utveckling av kvalitetskonkurrens i kommunerna, säger Dan Sjöblom.

I rapporten lämnas förslag om uppföljning av reformens genomförande, hur utförare kan etablera sig, hur mångfalden av utförare kan öka, hur brukarnas val kan stärkas, och hur konkurrensneutraliteten kan öka mellan kommunens egenregi och privata utförare.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Per Jonsson, projektledare, tfn 08-700 16 76

Relaterad information