Rundabordssamtal om offentlig upphandling

Pressmeddelande

Med början i Göteborg inleder nu Konkurrensverket en serie möten med offentliga inköpare och leverantörer.

Konkurrensverket har bjudit in leverantörer och offentliga upphandlare i kommuner, landsting och staten till rundabordssamtal. Syftet med mötena är att öppna en dialog med offentliga inköpare och leverantörer som verkar på lokala marknader. Samtidigt ska Konkurrensverket informera om arbetet med tillsynen över de offentliga upphandlingarna. Det första mötet hölls i Göteborg den 6 november.
– De här rundabordssamtalen är viktiga. De ger möjlighet till direkt dialog med dem som dagligen arbetar med offentliga upphandlingar. Samtidigt som vi talar om hur tillsynen ska bedrivas kan vi få värdefulla synpunkter och idéer från leverantörer och inköpare om brister i regelverket, säger Claes Norgren.
I den strategi som Konkurrensverket antagit för arbetet med tillsynen av offentliga upphandlingar är det särskilt tre områden som ska prioriteras för tillsynsinsatser. En uppgift är att kartlägga vilka organisationer som är upphandlande enheter, och omfattas av reglerna, men som ändå inte följer dem. En annan är att följa upp olagliga direktupphandlingar. Det tredje prioriterade området är att se över de små och medelstora företagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar.
– Det är viktigt att fler företag har möjlighet, och vill, delta i offentliga upphandlingar, säger Claes Norgren.
I samband med att Konkurrensverket tog över ansvaret för tillsynen av offentlig upphandling den 1 september i år inrättades ett expertråd för upphandlingsfrågor. I rådet finns representanter för offentliga upphandlare, leverantörer och forskare. Ledamöter i rådet kommer att medverka vid de regionala träffarna.
Efter mötet i Göteborg planeras liknande rundabordssamtal i bland annat Falun, Umeå, Linköping och Lund.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27 eller 070-773 16 27
Kerstin Riese, presskontakt, tfn 073-773 16 58

Relaterad information