Risk för snedvriden konkurrens på järnvägsområdet

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker ett förslag om att Transportstyrelsen ska få utföra s.k. ECM-certifieringar i konkurrens med privata certifieringsorgan. Det framgår av Konkurrensverkets remissvar över ett delbetänkande (SOU 2010:61) från utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet.

Relaterad information