Risk för oönskade effekter av matchningsanställningar

Publicerad

Det är viktigt med åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten, men målet med matchningsanställningar kan bli svårt att nå och ge vissa oönskade effekter. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Ambitionerna är att matchningsanställningarna ska ha ett inflöde av 2 000 långtidsarbetslösa per år under en treårsperiod. Om leverantörer bedömer att kostnaderna för en matchningsanställd är för höga i förhållande till förväntade intäkter finns en risk att för få leverantörer väljer att delta i upphandlingen.  

Matchningsaktörerna behöver också ha ett tillräckligt antal kundföretag som är intresserade av att hyra in en långtidsarbetslös. Det kan i sin tur påverka uthyrningspriserna vilket kan medföra en risk för osund priskonkurrens och snedvridningar i konkurrensen mellan företag i bemanningsbranschen.

Sociala krav i upphandling
Krav och villkor som ställs i en upphandling är giltiga mellan den upphandlande myndigheten och kontrakterad leverantör. Även om Arbetsförmedlingen har sociala krav i sin upphandling av matchningsaktörer så omfattar dessa krav inte de kundföretag där matchningsanställda ska utföra sitt arbete. Bemanningsföretag och kundföretag har ett delat arbetsmiljöansvar. Ett stort ansvar hamnar på bemanningsföretaget att se till att matchningsanställda inte hyrs ut till oseriösa kundföretag. Arbetsförmedlingen måste försäkra sig om att matchningsaktörerna tar det ansvaret. Det blir särskilt viktigt eftersom det handlar om långtidsarbetslösa som kanske i än högre utsträckning än ”ordinarie” bemanningsanställda är i behov av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Konkurrensverket avstyrker förslaget om utvecklingsråd
Med ett utvecklingsråd finns det risker för att problem med otillbörlig samordning, eller med att utkräva ansvar för felaktigheter, uppstår. Det är olämpligt att företag och arbetsmarknadens parter i ett utvecklingsråd arrangerat av Arbetsförmedlingen kan få en insyn i andra företags verksamhet, som de normalt inte har. Konkurrensverket avstyrker förslaget om ett utvecklingsråd.

Konkurrensverket delar bedömningen att det behövs en översyn av hela systemet av subventionerade anställningar och rekommenderar att ytterligare beredning görs innan en ny subventionerad anställningsform införs, matchningsanställningar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information