Risk att kommunal försäljning slår ut privata företag

Pressmeddelande

Privata företagare upplever att de möter en betydande konkurrens från offentliga aktörer, och att konkurrenstrycket från det offentliga har ökat. Denna bild bekräftas av de kommunala företagen. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

De kommunala företagen blir allt fler och deras omsättning ökar. Den övergripande slutsats man kan dra av detta är att konfliktytan mellan privata och kommunala företag består och uppstår på nya områden. Detta framgår av en ny kartläggning av kommunala företags försäljningsverksamhet som Konkurrensverket gjort.

– Offentliga aktörer har helt andra förutsättningar än privata att till exempel få förluster täckta av ägaren. Privata aktörer tvingas ta mycket större risker samtidigt som de konkurrerar på samma marknad. De arbetar i dessa avseenden utifrån helt olika villkor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ofta handlar det om mindre företag som känner att de möter hård konkurrens från kommunala aktörer. Till exempel restauranger, konferensarrangörer, campingplatser eller elinstallatörer. Men här finns också bostadsbolag och parkeringsbolag.

– Kommunernas uppgift borde vara att underlätta lokalt företagande, inte att slå undan benen för dem, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets kartläggning visar att kommunala bolag möter konkurrens från privata aktörer i betydande omfattning på de marknader de säljer sina varor och tjänster.  

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Martin Bäckström, projektledare, tfn 08-700 15 58

Relaterad information