Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling

Publicerad

Från och med den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling en del av Konkurrensverket som har tagit fram riktlinjer för användning av hållbarhetskriterierna vid offentlig upphandling. Dokumentet behandlar flera olika faktorer som myndigheter bör ta hänsyn till för att framgångsrikt använda offentlig upphandling som strategiskt verktyg.

Kriterierna för hållbar upphandling finns tillgängliga via Miljöstyrningsrådets webbplats fram till årsskiftet 2014/2015. Då kommer  innehållet att införlivas i Konkurrensverkets webbplats.

Konkurrensverket kommer att fortsätta att förvalta och utveckla kriterierna där arbetet med referens- och expertgrupper är en självklar del. Detta för att se till att kriterierna får en så bred förankring som möjligt.

Relaterad information