Rekordböter för hisskartell

Publicerad

Ett antal företag i hissbranschen har ålagts att betala rekordhöga böter för karteller i flera EU-länder. Europeiska kommissionen har beslutat att de tillsammans ska betala böter på 990 miljoner euro, motsvarande 9 miljarder kronor. Det är de hittills högsta kartellböter i EU.

- Det är mycket allvarligt när företag på detta sätt lurar kunder och andra företag genom att dela upp marknader, göra upp om anbud och samordna priser. Förhoppningsvis ska de höga böterna avskräcka andra att bilda karteller, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.
 
De företag det gäller ingår i företagsgrupperna Otis, KONE, Schindler och ThyssenKrupp. Dessutom har Mitsubishi Elevator Europe B.V. varit med i en av kartellena. Det otillåtna smarabetet har skett i Belgien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna. Av de 17 nationella företagen, som ingår i de nämnda företagsgrupperna, och som bedömts som skyldiga av Europeiska kommission har tre inte ålagts böter. Detta eftersom de varit först med att anmäla och erkänna sitt deltagande i kartellerna.
 
- Sådan eftergift, att slippa böter fast man deltagit i en kartell, är ett mycket effektivt sätt att få företag att avslöja och lämna en otillåten kartell, säger Claes Norgren.
 
Företag som är med i en olaglig kartell kan komma till Konkurrensverket och få hel eller delvis eftergift av böter (konkurrensskadeavgift) om de erkänner sin medverkan i en kartell och samabetar med myndigheter.

Relaterad information