Region Skåne krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

I två fall har Region Skåne gjort otillåtna direktupphandlingar när de köpt in vårdtjänster utan att ha annonserat upphandlingarna. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att Region Skåne ska dömas att betala sammanlagt 1 350 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Det handlar om vårdtjänster inom dels anestesi- och intensivvård, dels om gynekologivård som Region Skåne upphandlat utan att följa reglerna. Värdet av kontrakten var så stora att upphandlingarna skulle ha annonserats så att fler leverantörer fått möjlighet att lägga anbud. Därmed är det, enligt Konkurrensverket, frågan om otillåtna direktupphandlingar.

– Om upphandlingarna hade annonserats hade fler kunnat lägga konkurrerande anbud. Nu vet vi inte om det blev det för patienterna bästa avtalet som slöts, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö med kravet att Region Skåne döms att betala sammanlagt 1 350 000 kronor i böter/upphandlingskadeavgift. Eftersom det är ett upprepat beteende är det krävda beloppet högre än vad det skulle varit i normalfallet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information