Regeringen föreslår ökad konkurrens på betal-TV-marknaden

Publicerad

Idag har regeringen presenterat propositionen ”TV tillgänglig för alla - Tillstånd för digital marksänd TV”.

Av propositionen framgår att Konkurrensverket föreslås få uppdraget att, i samverkan med Radio- och TV-verket och Post- och telestyrelsen, studera den fortsatta utvecklingen på marknaden för betal-TV-abonnemang och system för åtkomstkontroll och andra tjänster av betydelse för betal-TV.

I propositionen föreslås också att Radio- och TV-verket inför tillståndsgivningen ska samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen för att undvika konkurrensproblem på kort och lång sikt på marknaden för betal-TV.

- Konkurrensverket kommer att samverka för en väl fungerande marknad med konsumentnyttan i förgrunden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Relaterad information