Rätt för leverantör att träda in i process där avtal riskerar att ogiltigförklaras

Publicerad

En leverantör som riskerar att få ett avtal förklarat ogiltigt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) bör ha rätt att yttra sig i målet och möjlighet att överklaga en dom. Det anser Konkurrensverket i ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.

En vinnande leverantör i en upphandling, som riskerar att få sitt avtal med den upphandlande myndigheten ogiltigförklarat av domstol i ett överprövningsärende, bör ha en rätt att träda in i processen och föra sin talan.

Konkurrensverkets yttrande rör en pågående rättsprocess där en leverantör, som inte antogs som leverantör i upphandlingen, har ansökt om att ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och en annan leverantör ska ogiltigförklaras.

Relaterad information