Rapport om Systembolagets monopol

Publicerad

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den första rapporten för 2016 rapporterar Konkurrensverket bland annat om en enkätundersökning som Konkurrensverket genomfört bland leverantörer till Systembolagets sortiment Tillfälligt Sortiment Lokalt och Småskaligt (TSLS). Systembolagets reviderade prismodell kommenteras också.

Relaterad information