Rapport om Systembolagets monopol

Publicerad

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet hos det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den andra rapporten för 2015 redogör Konkurrensverket bland annat för läget vad gäller Systembolagets planerade omställning till lättviktsflaskor. Rapporten innehåller också ett kort referat av ett förhandsavgörande från EU-domstolen som rör privat e-handel med alkoholdrycker. Rapporten belyser även utvecklingen av e-handelns andel av den totala alkoholkonsumtionen under åren 2006–2014.

Senast uppdaterad:

Relaterad information