Rapport om Systembolaget

Publicerad

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2016 redogör Konkurrensverket för situationen när det gäller Systembolagets planerade övergång till lättviktsflaska samt Systembolagets reviderade prismodell och synpunkter som har kommit på denna. Konkurrensverket rapporterar även om ett lagförslag gällande privatpersoners e-handel med alkoholdrycker samt Konkurrensverkets yttrande över förslaget.

Relaterad information