Rapport om Systembolaget

Publicerad

Rapport nummer två för 2014 som Konkurrensverket nu levererar till Europeiska kommissionen, belyser vissa ändringar i Systembolagets sortimentsmodell som bland annat berör leverantörer av lokalt och småskaligt tillverkade alkoholdrycker.

Konkurrensverket refererar också den statliga Alkoholleveransutredningen, som föreslagit nya regler för e-handel med alkoholdrycker, samt domen från förvaltningsrätten i Stockholm enligt vilken Systembolaget inte är ett offentligt styrt organ som är skyldigt att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Rapporten rymmer även en redogörelse för statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige under perioden januari-september 2014.

I enlighet med överenskommelse i samband med Sveriges anslutning till EU ska Konkurrensverket utöva tillsyn över det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker vad gäller dess icke-diskriminerande funktionssätt, och rapportera till EU-kommissionen två gånger om året.

Senast uppdaterad:

Relaterad information