Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

I den första rapporten för 2019 noterar Konkurrensverket att Systembolaget genomfört vissa ändringar i sin sortimentsmodell. Vidare nämns att riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag om reglering av alkoglass m fl. produkter.

Frågan om privat e-handel med alkoholdrycker har utretts vid flera tillfällen senare år, och Konkurrensverket har också varit kritiskt till de nuvarande reglerna eftersom de är otydliga. Under 2016 kom förslag om att endast distansköp – inte distansförsäljning skulle bli tillåtet i Sverige. Konkurrensverket ställde sig positivt till detta förslag. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.

I rapporten till EU-kommissionen noterar Konkurrensverket också att det i Patent- och marknadsdomstolen pågår en tvist mellan Systembolaget och ett e-handelsföretag, gällande marknadsföring av alkoholdrycker.

Senast uppdaterad:

Relaterad information