Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer ett för 2018 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende Systembolagets pågående översyn av sortimentsmodellen. Konkurrensverket kommenterar även läget när det gäller frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker under 2017.

Senast uppdaterad:

Relaterad information