Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2017 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende det pågående införandet av Systembolagets moderniserade affärssystem. Konkurrensverket kommenterar även läget när det gäller socialdepartementets promemoria om reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen av alkoholdrycker under januari-september 2017.

Senast uppdaterad:

Relaterad information