Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer ett för 2017 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen när det gäller Systembolagets reviderade prismodell som infördes den 1 mars i år. Konkurrensverket redovisar även statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen av alkoholdrycker år 2016.

Senast uppdaterad:

Relaterad information