Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

I den andra rapporten för 2011 till Europeiska kommissionen om Systembolaget berör Konkurrensverket bland annat den senaste tidens debatt om försäljning av alkoholdrycker över Internet. Ett flertal företag i Sverige säljer alkoholdrycker via Internet och även Systembolaget har aviserat planer på nätförsäljning och hemkörning.

I Konkurrensverkets uppgifter ingår bland annat att granska Systembolagets detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker i Sverige och rapportera till kommissionen två gånger per år.

Relaterad information