Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

I en rapport till Europeiska kommissionen analyserar Konkurrensverket det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I Konkurrensverkets uppgifter ingår bland annat att granska Systembolagets detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker i Sverige och rapportera till EU-kommissionen två gånger per år.

Relaterad information