Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

I enlighet med överenskommelse vid Sveriges anslutning till EU ska Konkurrensverket utöva tillsyn över det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker vad gäller dess icke-diskriminerande funktionssätt och rapportera till EU-kommissionen två gånger om året.

Den första rapporten för 2014 som Konkurrensverket nu levererar, belyser bland annat vissa ändringar i Systembolagets sortimentsmodell samt Systembolagets planerade införande av krav på lättviktsglas.

Konkurrensverket refererar också den statliga utredning som pågår om e-handel med alkoholdrycker, samt det egna yttrandet att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som är skyldigt att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Rapporten rymmer även en redogörelse för statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige år 2013.

Relaterad information