Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för Systembolagets funktionssätt.

I årets rapporter har vi bland annat redogjort för den statliga utredning som gjorts om tillsyn över e-handel med och marknadsföring av alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50).

Relaterad information