Problem när kommuner får hindra konkurrens

Pressmeddelande

Konkurrensverkets krav på att ett fristående företag skulle få tillträde till ett övningsområde ägt av ett kommunalförbund fick inte bifall av Stockholms tingsrätt.

För två år sedan infördes ett tillägg i konkurrenslagen som innebär att en kommun kan förbjudas att bedriva verksamhet som skadar konkurrensen. Nu har lagen prövats i domstol för första gången.

Konkurrensverkets krav på att Räddningstjänsten Dala Mitt (som är ett kommunalförbund) måste upplåta övningsfältet till en privat aktör för att bedriva utbildning av deltidsbrandmän fick inte bifall av Stockholms tingsrätt.

– Detta är en ny regel i konkurrenslagen som inte har prövats i domstol tidigare.  Konkurrensverket ansåg – till skillnad från tingsrätten – att vägran att upplåta övningsområdet haft negativa effekter i den mening regeln förutsätter, främst genom att fördyra och försvåra för fristående företag att lämna slagkraftiga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Mycket talar därför för att vi kommer att vilja pröva den frågan i Marknadsdomstolen. Vi har till den 20 februari på oss att överklaga domen och kommer under den tiden att noga analysera den.

Ytterligare fyra domstolsprocesser pågår just nu som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är de problem som har uppmärksammats när kommuner och andra myndigheter sätter konkurrensen ur spel.

För mer information:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Mårten Hyltner, processråd, tfn 08-700 16 48

Relaterad information