Prisreglering på el stör marknaden

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslag om prisreglering på el. Det framhålls i ett yttrande till regeringen som rör förslag på åtgärder för att minimera användningen av så kallade anvisade elavtal.

Ambitionen att minimera antalet el-kunder med anvisat avtal är positivt, framhåller Konkurrensverket. Däremot är myndigheten kritisk till förslaget, som framförts i en promemoria, att införa någon form av prisreglering för att komma tillrätta med problemet.
 
Att införa en prisreglering, om än begränsad i tid, är inte en lämplig åtgärd på en marknad med fungerande konkurrens. Däremot stöder Konkurrensverket andra förslag för att på olika sätt förbättra informationen till el-kunderna för att minimera användningen av anvisat avtal för el.

Senast uppdaterad:

Relaterad information