Pris för studie hur mänskliga rättigheter påverkar konkurrensen

Pressmeddelande

Fem studenter delar på 70 000 kronor som de vunnit för uppsatser om konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverkets årliga tävling vill få fler att uppmärksamma upphandlings- och konkurrensfrågor.

I år har uppsatsvinnarna studerat så skilda ämnen som skiljedomsförfarandets roll, diskvalificerade anbud vid vissa offentliga upphandlingar, konsekvenser av engagemang för mänskliga rättigheter och tillgången av etanolbränsle på marknaden.

Första pris i juridikklassen går till en uppsats som belyser hur företags engagemang för mänskliga rättigheter kan påverka tillämpningen av konkurrensrätten. Författaren, Sophie Kulevska från Eslöv som studerar vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, får en prissumma på 20 000 kronor. I motiveringen heter det bland annat att ”Uppsatsen kombinerar insikter i både mänskliga rättigheter och konkurrensrätt på ett innovativt och originellt sätt.”

I ekonomiklassen går första pris till Elon Strömbäck, Umeå, som studerar vid Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet. Han får 25 000 kronor för sin magisteruppsats med titeln ”Kan centralt utformade förfrågningsunderlag motivera diskvalificerade anbud?”. I juryns motivering heter det bland annat: ”Författaren visar prov på gedigen analys av såväl teori som empiri.” Elon Strömbäck var även vinnare i förra årets tävling med en uppsats som tog upp andra aspekter på offentlig upphandling.

Juridikklassens andra pris går till Anna Bryngelsson från Lund som studerar vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon får 10 000 kronor för sin magisteruppsats med titeln ”Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler”.

Andra pris i ekonomiklassen delas av Astrid Lindh, Vellinge, och Gustav Uddhammar, Stockholm. De läser båda vid Handelshögskolan i Stockholm och får dela på 15 000 kronor. Uppsatsen belyser frågan om tillgången på etanolbränsle på marknaden för flexi-fuel-fordon.

– Det är roligt att många studenter intresserar sig för frågor om konkurrens och offentlig upphandling. Det är centrala funktioner i ekonomin som förtjänar stor uppmärksamhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets uppsatstävling vänder sig till studenter som har skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- eller masternivå. Tävlingen arrangeras i år för 18:e gången och den lockade i år 32 studenter att lämna in bidrag.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-7001580, eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03 eller 076-542 16 03

 

Relaterad information