Pris för bästa uppsatser om konkurrens

Pressmeddelande

Fem vinnare i Konkurrensverkets uppsatstävling delar på 50 000 kronor. Intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor har varit stor inför tävlingen som i år arrangerades för 16:e gången.

– Det är mycket roligt att se att intresset bland studenterna är så stort att skriva om frågor som rör offentliga upphandlingar och konkurrens. Det gäller både för ekonomi- och juridikstuderande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Internethandel

Första pris i juridikklassen går i år till Nils Fjelkegård från Kalmar som läser vid Lunds universitet. Han får 15 000 kronor för sin uppsats ”The Case of Inevitable Transparency – A Structural Analysis of Collusion in B2C and B2B E-Commerce Markets”.

Av motiveringen framgår bland annat att ”(...) Författaren visar genom ett gediget arbete i juridik, ekonomisk teori och med branschspecifika kunskaper inom internethandeln på marknadsaspekter, som är betydelsefulla i framtida analyser, och ger också uppslag till vidare forskning.”

Olagliga statliga stöd

Erik Norderfeldt, Stockholm, som läser vid juridiska institutionen på Uppsala Universitet tog andra pris, och 10 000 kronor, i juridikklassen med sin uppsats ”Enskildas möjligheter att agera mot olagligt statligt stöd”. I motiveringen framförs att uppsatsen på ett strukturerat och kreativt sätt visar hur enskilda kan väcka talan vid olagliga statliga stöd. Med en tydlig pedagogisk ansats går författaren igenom möjligheter, pekar på brister i nuvarande lagstiftning och läggar fram konkreta förslag.

Prisutvecklingen inom EMU-området

Första pris i ekonomiklassen vanns av Emil Aho från Sandviken och Henrik Åslund från Hudiksvall. De läser vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. De delar på prissumman 15 000 kronor. Titel: ”Priskonvergens i EMU, vad har hänt?” I motiveringen står det så här: ”För en mycket väl genomförd studie av prisutvecklingen inom EMU-området som belyser betydelsen av handelsbarhet och effekten av eurons införande.”

Miljölagar och konkurrenskraft

Jakob Rutqvist från Härnösand som studerar vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, får 10 000 kronor får sitt andrapris i ekonomiklassen för sin uppsats med titeln ”Porter or Pollution Haven?” som handlar om hur miljölagstiftning påverkar företags konkurrenskraft.  Motiveringen lyder: “För en välskriven och intressant empirisk studie av miljöregleringar, lokalisering av miljöskadlig produktion och stimulans till innovation.”

– Uppsatstävlingarna bidrar till att fästa uppmärksamhet på frågor som berör väldigt många konsumenter och skattebetalare. Frågor som rör konkurrens och offentlig upphandling har ofta en direkt påverkan på samhällsekonomin. I år deltog inte mindre än 37 uppsatser i tävlingen, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 66

Relaterad information