Premiär för Konkurrensverkets filmer om offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket tar tagit fram tre informationsfilmer för att sprida kunskap om offentlig upphandling. Filmerna premiärvisades under Almedalsveckan och finns nu tillgängliga på vår webbplats.

De tre filmerna behandlar grundprinciperna i lagstiftningen, hur ett företag kan bli leverantör till offentlig sektor och hur korruption i offentlig upphandling kan te sig.
Stillbild från film om offentlig upphandling

Filmerna är tänkta att användas i informationssyfte och kan användas vid exempelvis presentationer och föredrag, men även vid internutbildningar och leverantörsträffar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information