Positivt med ny modell för taltidningsverksamhet

Publicerad

Konkurrensverket ställer sig positivt till förslaget om en ny modell för taltidningsverksamhet.

Förslaget leder till ökade möjligheter för nya aktörer att bedriva taltidningsverksamhet vilket i sin tur bör öka förutsättningarna för att utbudet på marknaden bättre kan anpassas till konsumenternas efterfrågan.

Den föreslagna modellen innebär att tidningsföretagen kommer att få taltidningsstöd. Konkurrensverket vill därför lyfta fram de risker som kan uppstå när verksamheter har olika typer av offentligt stöd. Offentlig stödgivning kan riskera att leda till samhällsekonomiska kostnader i form av konkurrenssnedvridningar och en ineffektiv resursanvändning i ekonomin.

Relaterad information