Positivt med en gemensam informationsportal för resor

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på att trafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter ska lämna mer information om sitt reseutbud till en gemensam informationsportal.

Förslaget förs fram i departementspromemorian ”Res lätt med biljett” (Ds 2015:11). Konkurrensverket anser dock att promemorian bland annat saknar bedömningar av vilka effekterna kan bli för små företag och överväganden kring hur informationsportalen ska finansieras.

Senast uppdaterad:

Relaterad information